Image not available
Image not available

หัวหน้าส่วนงานราชการ

Image not available

นางขวัญตา ลัทธิ

ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.พนมรุ้ง

Image not available

นายเสน่ห์ ศรีผดุง

รองปลัดเทศบาล

Image not available

นางรัตนพร บัวสาย

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผอ.กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

Image not available

นางรวีวรรณ อาจอาสา

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

Image not available

นางจินตนา วรรณโพธิ์กลาง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาการ ผอ.กองการศึกษา

Image not available

นางบุญรอด ศรีผดุง

ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการฯ ระดับต้น)

Image not available

นายอนันท์ แสนจันทร์

ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

ว่าง

ผอ.กองการประปา

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

1025841
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
72
226
298
1023257
72
10189
1025841

Your IP: 54.236.62.49
Server Time: 2021-03-01 09:42:21

รายงานสภาพอากาศวันนี้

อัพเดทกิจกรรมเทศบาลตำบลพนมรุ้ง